หน้าแรก         สพป.แพร่ 1            สพฐ.            E-Office           
                โรงเรียนบ้านนาแหลม (กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์)    139 ม.2 ต.ทุ่งกวาว  อ.เมือง  จ. แพร่  54000  โทร. 054-511105
นายสานิตย์  สุขโข
       โรงเรียนบ้านนาแหลมฯ เป็นโรงเรียนที่แยกมาจากโรงเรียนประชาบาลวัดทุ่งกวาว ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ โรงเรียนได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2481 โดยนายอำเภอเมืองแพร่ เป็นผู้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา ดำรงอยู่ด้วยเงินอุดหนุนประถมศึกษา และทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายทอง ซื่อตรง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ สถานที่เรียนอาศัยศาลาวัดโศภนาลัย เป็นที่เรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 50 คน